Skip to main content

Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại

(07/05/2020 15:20)

Trên cơ sở đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động trọng tài thương mại đến năm 2020 tại TP.HCM , sở tư pháp đã phối hợp với hội trọng tài thương mại Thành phố xây dựng tờ gấp điện tử " Giải quyết tranh chấp trong tố tụng trọng tài thương mại".


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 15
cdscv