Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

118.384

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

17.410

Hình sự

19.230

Dân sự

50.972

Hôn nhân và gia đình

4.141

Kinh doanh thương mại

1.748

Hành chính

1.531

Lao động

37

Quyết định tuyên bố phá sản

23.315

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv