Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

108.343

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

16.032

Hình sự

17.725

Dân sự

47.045

Hôn nhân và gia đình

3.815

Kinh doanh thương mại

1.624

Hành chính

1.399

Lao động

35

Quyết định tuyên bố phá sản

20.668

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv