Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

113.793

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

16.750

Hình sự

18.642

Dân sự

49.151

Hôn nhân và gia đình

3.980

Kinh doanh thương mại

1.704

Hành chính

1.478

Lao động

35

Quyết định tuyên bố phá sản

22.053

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv